Over Stichting AVG

Aanleiding: Algemene Verordening Gegevensbescherming

Over Stichting AVG2020-10-12T09:54:35+00:00

De Stichting AVG voor verenigingen is ontstaan als samenwerkingsverband van verenigingsspecialisten en juristen, gesteund door enkele verenigingen. Aanleiding was de komst van nieuwe privacyregels, neergelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Vanuit veel branche- en beroepsorganisaties hebben wij de vraag gekregen om ook hun leden te ondersteunen bij de noodzakelijke aanpassingen om aan de eisen van de AVG te voldoen. Daarom hebben wij ook besloten om onze medewerking te verlenen aan MKB voor het AVG. zodat bedrijven ook makkelijker aan het AVG kunnen voldoen. Daartoe is een AVG-programma ontwikkeld, een 15-stappenplan, speciaal gericht op bedrijven. Dit neemt de gebruiker aan de hand bij de te nemen stappen.

Met een bundeling van krachten en een pragmatische oplossing om aan de verplichtingen te voldoen, wil de Stichting twee doelen bereiken. Eén: voorkomen dat potentiële bestuursleden afzien van een bestuursfunctie omdat er hoge boetes dreigen als niet aan de regels is voldaan en bestuurders hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld. Twee: voorkomen dat bedrijven onverantwoord veel geld moeten uitgeven aan externe ondersteuning om de verplichtingen door te voeren.

Het door de Stichting aangeboden programma zorgt ervoor dat alle stappen worden doorlopen die noodzakelijk zijn om aan de wetgeving te voldoen. Het stappenplan is een heel handig hulpmiddel voor bedrijven om de AVG werkzaamheden te doorlopen en vast te leggen.

De Stichting ondersteunt de intentie van de wetgever: zorgvuldigheid bij de omgang met data. Daarom wil zij iedereen die is verbonden aan een vereniging doordringen van de noodzaak van een goed databeheer.

BESTUURSSAMENSTELLING:

M. Roelfs (voorzitter)
D. Hoogendijk (verenigingsspecialist)

De Stichting AVG voor verenigingen is ontstaan als samenwerkingsverband van verenigingsspecialisten en juristen, gesteund door enkele verenigingen. Aanleiding was de komst van nieuwe privacyregels, neergelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Vanuit veel branche- en beroepsorganisaties hebben wij de vraag gekregen om ook hun leden te ondersteunen bij de noodzakelijke aanpassingen om aan de eisen van de AVG te voldoen. Daarom hebben wij ook besloten om onze medewerking te verlenen aan MKB voor het AVG. zodat bedrijven ook makkelijker aan het AVG kunnen voldoen. Daartoe is een AVG-programma ontwikkeld, een 15-stappenplan, speciaal gericht op bedrijven. Dit neemt de gebruiker aan de hand bij de te nemen stappen.

Met een bundeling van krachten en een pragmatische oplossing om aan de verplichtingen te voldoen, wil de Stichting twee doelen bereiken. Eén: voorkomen dat potentiële bestuursleden afzien van een bestuursfunctie omdat er hoge boetes dreigen als niet aan de regels is voldaan en bestuurders hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld. Twee: voorkomen dat bedrijven onverantwoord veel geld moeten uitgeven aan externe ondersteuning om de verplichtingen door te voeren.

Het door de Stichting aangeboden programma zorgt ervoor dat alle stappen worden doorlopen die noodzakelijk zijn om aan de wetgeving te voldoen. Het stappenplan is een heel handig hulpmiddel voor bedrijven om de AVG werkzaamheden te doorlopen en vast te leggen.

De Stichting ondersteunt de intentie van de wetgever: zorgvuldigheid bij de omgang met data. Daarom wil zij iedereen die is verbonden aan een vereniging doordringen van de noodzaak van een goed databeheer.

BESTUURSSAMENSTELLING:

M. Roelfs (voorzitter)
D. Hoogendijk (verenigingsspecialist)

MELD JE AAN VOOR DE NIEUWSBRIEF

Blijf op de hoogte

DOE MEE VIA JE VERENIGING

Verschillende verenigingen bieden hun leden een korting van 50% op gebruik van het AVG-programma. Informeer of dat het geval is. Doet je vereniging nog niet mee? Attendeer dan op de Stichting AVG. Samen maken we het gemakkelijker, efficiënter en goedkoper.

MELD JE AAN VOOR DE NIEUWSBRIEF

Blijf op de hoogte

DOE MEE VIA DE KOEPELORGANISATIE

Verschillende koepelorganisatie bieden hun leden een korting van 50% op gebruik van het AVG-programma. Informeer of dat het geval is. Doet de koepel nog niet mee? Attendeer dan op de Stichting AVG. Samen maken we het gemakkelijker, efficiënter en goedkoper.